PMsphere competition competitive analysis product

אחד הלקוחות שלנו מאוד מוטרד מזה שהמתחרה מעתיק אותו.
הסברנו לו שזו בעצם מחמאה וזה אומר שהוא מוביל את השוק.

גם אנחנו ב PMsphere נתקלים בבעיה דומה – חברות מתחרות מעתיקות אותנו.

מכיוון שהערך האמיתי שלנו הוא בתכנים שאנחנו מביאים ללקוח, בחשיבה, בהבנה – דברים אותם קשה להעתיק, אין לנו בעיה עם זה שמעתיקים את החומרים השיווקים שלנו.
כחברה שחרטה על דגלה להוביל את תחום ניהול המוצר בישראל, זה אך טבעי בעינינו שאנחנו נקבע את הסטנדרטים והתחרות תיישר קו לפי מה שאנחנו עושים.

וחוץ מזה,
שוק בלי תחרות הוא שוק מאוד משעמם
אז שיהיה לכולנו בהצלחה !!