גיוס מנהל מוצר

Can your CEO be the Product Manager?

product manager CEO start-up entrepreneur

I’ve read many discussions about the Product Manager being (or not being) the CEO of the product.
But what about the CEO?

Can the CEO be the Product Manager?

In many companies, mainly start-ups, […]

How to manage a team of product managers

Product Leadership panel

Product Management Meetup : July 13, 2016

אירוע מיוחד של קהילת מנהלי המוצר בישראל בנושא ניהול מחלקות מוצר, ופיתוח קריירה בניהול מוצר.

[…]

Brilliant Product Managers – Job opportunities at PMsphere

product management job PMsphere משרת מנהל מוצר

We are excited to share that we are expanding the Product management job opportunities for our community.

Are you looking for your next challenge in product management?
Want to hear more about some interesting opportunities?

Some examples of […]